Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Cyfrowa. Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Program Polska Cyfrowa (POPC) może pochwalić się jednym z najwyższych poziomów zawartych umów wśród programów krajowych. O tym jak przebiega jego realizacja oraz jak wygląda stanu prac nad przyszłą perspektywą finansową rozmawiano podczas XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa. Obradom przewodniczył wiceminister Jacek Żalek.

Wiceminister Jacek Żalek przed monitorem komputera

 

"Wartość podpisanych umów na realizację inwestycji w ramach Programu Polska Cyfrowa wynosi 14,8 miliarda złotych. W tej kwocie udział środków europejskich to 10,7 miliarda złotych, czyli 99 procent dostępnej puli" - powiedział wiceminister funduszy o polityki regionalnej Jacek Żalek.

Sukces programu

POPC wspiera cyfrowy rozwój Polski. Program stawia sobie za cel upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu, rozwój e-administracji oraz cyfrową aktywizację społeczeństwa. Dzięki już dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 r. w zasięgu szybkiego internetu znajdzie się ponad 2 miliony gospodarstw domowych. Szybki internet, powyżej 100 Mb/s, dotrze do ponad 11 tysięcy placówek oświatowych. Powstanie prawie 120 tysięcy kilometrów nowych sieci. Już dziś środki z programu pozwoliły na zakup komputerów i laptopów dla prawie 4,5 tys. szkół.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Następcą POPC w nowej perspektywie finansowej będzie program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC). Na jego realizację przeznaczymy 2 miliardy euro. FERC stawia na większy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego oraz rozwój usług cyfrowych. Priorytetem programu jest także  gospodarka oparta na danych, cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane kompetencje cyfrowe.

Prace nad programem Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 są zaawansowane. Na przełomie kwietnia i maja 2021 r. odbyły się konsultacje, które pozwoliły na zebranie uwag ze strony partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz obywateli. Otrzymaliśmy  312 postulatów i uwag. Istotną częścią konsultacji jest wysłuchanie publiczne, które dla FERC odbyło się 13 maja tego roku.

Obecnie projekt programu został  skierowany na Komitet do Spraw Europejskich oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Kolejnym etapem procedowania dokumentu będzie przekazanie projektu FERC do akceptacji Stałego Komitetu Rady Ministrów.