Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rekordowa certyfikacja wydatków w Programie Polska Cyfrowa

Wniosek o najwyższą refundację w historii Programu Polska Cyfrowa (POPC), w wysokości 1,381 mld zł, został przesłany do Komisji Europejskiej 28 lipca 2022 r.

Obecnie certyfikacja środków do KE dla POPC sięgnęła już 83% dostępnej alokacji.

W większości wydatki z bieżącego wniosku dotyczą instrumentu REACT-EU w ramach POPC i projektu Cyfrowa Gmina.

Wsparcie było skierowane na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, m.in. na:

  • poprawę dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania),
  • poprawę kompetencji niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych,
  • podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wsparcie było dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego.