Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozliczyliśmy już 200 mld zł z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 304,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 200,5 mld zł. - Polska utrzymuje pozycję lidera inwestowania Funduszy Europejskich – stwierdza wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Na grafice widoczne są banknoty o nominale 200 zł

"Jesteśmy największym beneficjentem funduszy unijnych na lata 2014-2020. Co czwarte euro trafia do Polski. Właśnie przekroczyliśmy 200 mld zł w rozliczonych na poziomie Polski inwestycjach. To stanowi ponad 56 procent środków przyznanych Polsce z perspektywy finansowej 2014-2020"- powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

 Wiceminister podkreśla, że prawie całą pulę na lata 2014-2020 mamy już zakontraktowaną.

"Blisko 93 tys. już podpisanych umów o dofinansowanie opiewa na kwotę 324 mld zł wkładu UE, czyli na ponad 91 procent puli. Łączna wartość realizowanych inwestycji to ponad 532 mld zł" - podkreślił wiceszef Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Złożono 181 222 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 870,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 540,1 mld zł, to jest 151,5 procent funduszy na lata 2014-2020.

Już wkrótce rozpoczniemy wdrażanie programów kolejnej pespektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Polska będzie mieć do dyspozycji środki w wysokości 770 mld zł.

"Wynegocjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego i polski rząd 770 mld zł to sukces negocjacyjny premiera Mateusza Morawieckiego i polskiego rządu. Fundusze unijne będziemy inwestować między innymi w infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, rolnictwo, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy" – dodaje wiceminister Waldemar Buda.