Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Transformacja cyfrowa wspierana ze środków REACT-EU w Programie Polska Cyfrowa

Komisja Europejska zaakceptowała II transzę środków REACT-EU w ramach Programu Polska Cyfrowa (POPC). Wysokość przyznanych środków w tej transzy to ponad 85 mln euro. Całość środków REACT-EU wkładu UE to ponad 304 mln euro.

Ze środków instrumentu REACT-EU w ramach POPC realizowane są działania przeciwdziałające negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19.

Wsparcie jest kierowane m.in. na:

  • poprawę dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania),
  • poprawę kompetencji niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych,
  • podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Środki te przyczynią się również do szerszego wdrożenia m.in. projektu Cyfrowa Gmina.