Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, w tym braki i nierówności w rozwoju cyfrowym. Ujawniła deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR”, finansowany ze środków unijnych, stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pan Grzegorz Puda

"Pomagamy mieszkańcom terenów popegeerowskich w wyrównywaniu szans na rozwój gospodarczy i społeczny. Projekt „Granty PPGR”, na który przeznaczyliśmy prawie 600 mln zł ze środków UE, ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji" - podsumowuje minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda

Cel

Wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; 
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Budżet i poziom dofinansowania

Projekt „Granty – PPGR” ma zapewnione finansowanie do kwoty 586 222 805 zł ze środków unijnych. Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn liczby dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej - 2 500 zł oraz 1 000 zł za tablet.

Wsparcie

W trakcie trwania konkursu gminy mogły zadawać pytania mailowo oraz dzwonić na dedykowaną projektowi infolinię. Dodatkowo zrealizowaliśmy webinary, w których mogli wziąć udział i uzyskać odpowiedź na swoje pytania. Najczęstsze z nich znalazły się w opublikowanym na stronie internetowej informatorze konkursowym.

Sposób realizacji projektu

Uczniowie i rodzice składali do szkół oświadczenia, które następnie gmina zbierała i przygotowywała na ich podstawie wniosek. Po uzyskaniu dofinansowania gmina będzie mogła zakupić sprzęt i przekazać szkołom, które następnie rozdysponują sprzęt pomiędzy uczniami, którzy kwalifikują się do dofinansowania.

Wyniki

1604 gminy złożyły wnioski o dofinansowanie w projekcie „Granty PPGR”. Otrzymają one łącznie ponad 586 mln zł. Do uczniów trafi 215 399 komputerów i laptopów, 3 221 tabletów, a w ramach tych środków ponad 31 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup potrzebnego oprogramowania. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania umów, wypłacanie środków będzie realizowane po ich podpisaniu