Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wspólnie tworzymy nowy program cyfrowy na lata 2021-2027 – wysłuchanie odwrócone FERC

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek otworzył tzw. wysłuchanie odwrócone programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentował uczestnikom spotkania zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu programu.

Na zdjęciu wiceminister Jacek Żalek

"Głównym celem dzisiejszego spotkania jest omówienie i podsumowanie uwag oraz postulatów zgłoszonych w trakcie wysłuchania publicznego FERC 13 maja br., zorganizowanego przez Fundację Stocznia oraz Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych"– powiedział wiceminister Żalek.

 Wśród zgłaszanych postulatów pojawiały się m.in. potrzeba wsparcia kompetencji cyfrowych ogółu obywateli, w tym seniorów, a także uczniów i nauczycieli. Partnerzy społeczni i gospodarczy zgłaszali także potrzebę podjęcia działań podnoszących świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa, fake newsów oraz przeciwdziałanie cyberprzemocy, szczególnie wobec kobiet.

Rozwój cyfrowy w nowej perspektywie

Pandemia COVID-19 pokazała, jak istotny jest szybki rozwój ww. obszarów dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw w czasie tego typu zagrożeń. To dzięki procesowi cyfryzacji możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, a także załatwianie coraz większej liczby spraw bez wychodzenia z domu.

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Jego budżet to około 2 mld euro.

Cele Programu:

  • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
  • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
  • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
  • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
  • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla JST i przedsiębiorców.

Wysłuchania publiczne i odwrócone

Wysłuchanie publiczne to umożliwienie wypowiedzenia się, przedstawienia swojego poglądu (opinii, oczekiwań). Nie jest to dialog, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między stronami. Wysłuchania są otwarte dla każdej instytucji i osoby prywatnej, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca, a ich celem jest dostarczenie w danej sprawie argumentów i opinii różnych podmiotów oraz wyważenie sprzecznych interesów stron. Takie wydarzenie dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 miało miejsce 13 maja 2021 r. 

Po przeanalizowaniu zgłoszonych postulatów, organizowane jest tzw. wysłuchanie odwrócone. Ma ono na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w projekcie programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, jako odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas wysłuchania oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście.