Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wydłużenie terminu składania wniosków dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa

W związku z awarią systemu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w dniach 27-28 kwietnia 2015 r., podjęto decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa do 8 maja 2015 r. 

Przedłużenie naboru wniosku zminimalizuje wszelkie niedogodności i ewentualne ryzyka, które mogły powstać dla potencjalnych beneficjentów POPC w wyniku utrudnień związanych z dostępem do ePUAP.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w serwisie informacyjnym Programu Polska Cyfrowa.

***

W grudniu 2014 r. ogłoszono konkurs dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa. Budżet konkursu wynosi ponad 900 mln zł. Nowością w tym konkursie jest konieczność przeprowadzenia przez beneficjenta, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, publicznej prezentacji projektu oraz wymóg zamknięcia rzeczowej realizacji projektu w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Informacje o publicznych prezentacjach zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej przez wnioskodawców co najmniej na 14 dni przed dniem danej prezentacji.

Instytucją odpowiedzialną za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.